Avocatul, pentru actvitatea sa profesionala are dreptul sa perceapa un onorariu care se stabileste liber intre client si avocat. Fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de către organele profesiei este interzisa de legea romana. Onorariile sunt stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului. Procesul de stabilire a onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele: alocarea timpului si volumul de muncă solicitată pentru solutionarea mandatului primit sau activitătii care ii este solicitata de client, natura, noutatea si dificultatea cazului, importanta intereselor în cauza,

Faptul ca imprejurarea de acceptare a mandatului acordat de client il impiedică pe avocat să accepte un alt mandat, din partea unei terte persoane, daca aceasta imprejurare poate fi constatata de client , notorietatea, titlurile, vechimea in muncă, experienta cumulata, reputatia si specializarea avocatului;

Colaborarea cu experti sau alti specialisti impusă de natura, dificultatea, obiectul, complexitatea si cazului.

ONORARIUL ORAR

Onorariul orar standard este stabilit pe ora de lucru si are un nivel moderat, aplicandu-se in special cazurilor si proiectelor de activitati in cadrul biroului nostru, fara sau cu grad redus de mobilitate. Acest tip de onorariu se aplica lucrarilor care pot fi cuantificate ca intindere si timp. Plata acestiu tip de onorariului orar se face, de regula, pe loc. Daca istoricul relatiei cu clientul permite, se poate stabili ca plata onorariului orar (in special in cazul in care activitatea este repartizata de-a lungul unui interval mare de timp) sa fie efectuata pana in ultima zi a lunii in care i s-a comunicat clientului factura. In general, se considera pentru prima ora, intervalul de timp mai mare de 10 minute o ora intreaga si se factureaza ca atare. Daca se face depasire primei ore cu mai mult de 20 minute se mai adauga inca un interval de o ora la serviciile efectuate de catre avocat.

ONORARIUL GLOBAL

Onorariul global (forfetar) se percepe acelor clienti care doresc realizarea unui proiect unic, dificil de cuantificat ca durata si intindere. Acesta este onorariul care se achită într-o sumă globală a ducerii la îndeplinire a obiectului contractului de asistenţă juridică.

ONORARIUL DE SUCCES

Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă care estestabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat finalizat. Onorariul de succes poate fi supus aprobarii de catre client împreună cu onorariul orar sau fix. Este posibil, in cazuri de exceptie, ca biroul nostru sa poate percepe un onorariu compus din una din variantele de mai sus, stabilit in cota minima, adaugandu-se o suma care este stabilita de comun acord si care urmeaza sa fie achitata de client daca proiectul se finalizeaza cu succes. Onorariu de succes se plateste de catre client doar in masura in care se aduce la indeplinire obiectul contractului de asistentă juridica.

ABONAMENTUL

Un adevarat parteneriat intre client si biroul de avocatura se poate realiza prin o forma de colaborare ce permite o mai buna planificare a cheltuielilor clientului si creeaza premisele unei bune colaborari. In baza acestei forme de colaborare: abonamentul, avocatii nostri presteaza clientului un anumit numar de ore pe o perioada de timp iar serviciile lor sunt renumerate cu plata saptamanala sau lunara, acest lucru depinde de termenii contractului de asistenta juridica ce se incheie intre client si avocat. In situatiile in care clientul isi exprima dorinta de a beneficia de consiliere juridica cu caracter preventiv, in activitatile curente, aceasta forma de colaborare este ideala. Aceste activitati ar puta cuprinde: urmarirea obligatiilor contractuale, emitere si avizare documente interne, intocmirea de documente necesare in activitatea curenta etc. Aceasta forma de colaborare presupune tarif perceput variabil si depinde, in special, de proiectele in care urmeaza sa fie implicat biroul nostru de avocati. Printre cele mai mari avantaje este faptul ca un avocat al echipei noastre va raspunde de indata la cererea de rezolvare a unei situatii ce ii implica expertiza, chiar daca operatiunea pentru care ii solicitati sprijin nu este inclusa in cele ce fac obiectul abonamentului.

OFERIM SERVICII  - JURIDICE

LA CEL MAI INALT NIVEL