Consultanta

Consultanta financiar fiscala

 • reprezentare in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor si ITM;
 • analiza fluxurilor financiare si cash-flow;
 • intocmire buget de venituri si cheltuieli;
 • analiza capitaluri si imobilizari;
 • impozit pe venitul global si/sau pe profit;
 • verificari cu caracter fiscal pentru stabilirea masurii in care calculul si varsarea impozitelor (TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile nerezidentilor, retinere si virare) s-a efectuat corect si daca prevederile legislatiei fiscale au fost respectate √ģn mod riguros;
 • identificare si aplicare facilitati fiscale prevazute de legislatia in vigoare;
 • furnizare operativa a celor mai recente modificari ale actelor normative cu caracter fiscal si a posibilitatilor de valorificare a acestor informatii si de adaptare la schimbarile legislative intervenite;
 • asistenta la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
 • identificare politici contabile si fiscale adecvate;
 • studii si analize privind oportunitatile create de legislatia fiscala si contabila;
 • consultanta privind reglementarile pentru activitatile de import si export;
 • participarea la redactarea contestatiilor si/sau a altor documente comunicate organelor fiscale;
 • consultatii privind modul de intocmire a raportarilor semestriale / anuale si certificarea acestora.