SALARIZARE - PERSONAL

Resurse Umane

 • calcul preliminar al salariilor brute, nete si a costului salarial;
 • consultanta privind angajarile efectuate de clientii nostrii;
 • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca;
 • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor;
 • Intocmirea dosarelor de angajare;
 • Intocmirea contractelor individuale de munca;
 • Depunerea tuturor documentelor la Inspectoratele Teritoriale de Munca de care apartine compania;
 • Intocmirea adeverintelor de salariu;
 • Intocmirea deciziilor de incetare a contractelor de munca si a notelor de preaviz;
 • Servicii personalizate de resurse umane: - desemnarea unui inspector de personal autorizat, acreditat de Inspectoratele Teritoriale de Munca de care apartine compania, pentru a efectua inregistrari in carnetele de munca, pentru a pastra si tine evidenta acestora si pentru a mentine o legatura permanenta cu Inspectoratele Teritoriale de Munca de care apartine compania.

Salarizare

In principal executam urmatoarele lucrari de salarizare:

 • Verificarea certificatelor medicale primite de la salariati in timpul lunii;
 • Verificarea pontajelor si a listelor de prezenta intocmite de companii;
 • Intocmirea statelor de plata si a centralizatoarelor de salarii;
 • Intocmirea dosarelor de somaj;
 • Intocmirea statelor individuale de plata;
 • Intocmirea dosarelor de pensionare;
 • Transmiterea certificatelor medicale la Casele de Sanatate;
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru plata taxelor si impozitelor aferente salariilor;
 • Intocmire depunere declaratii

In detaliu executam

 • Intocmirea declaratiilor de accidente si depunerea acestora la Casa de Pensii;
 • Intocmirea declaratiilor aferente salariilor si depunerea acestora la autoritatile competente, de care apartine compania: Case de Pensii, Case de Sanatate, Agentii de somaj, Inspectorate Teritoriale de Munca;
 • Intocmirea si Depunerea declaratiilor rectificative;
 • Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor la ITM;